KIA » 2010 » Concept » Hybrid » Kia Ray » Kia Ray Plug-in Hybrid Concept (2010) » Picture Gallery

Kia Ray Plug-in Hybrid Concept (2010)

Kia Ray Plug-in Hybrid Concept (2010)
2010 Kia Ray Plug-in Hybrid Concept – Front Side, Picture Size: 1280 x 819,
[ Download ]